एक्वाकल्चर

  • Aquaculture grade copper sulphate

    एक्वाकल्चर ग्रेड कपर सल्फेट

    रोकथाम र जलीय रोगहरु को उपचार: कपर सल्फेट रोगजनकहरु लाई मार्न को लागी एक बलियो क्षमता छ र व्यापक रूप मा रोकथाम र माछा रोगहरु को उपचार मा प्रयोग गरीन्छ

    जलीय कृषि यो रोक्न र शैवाल को कारणले गर्दा केहि माछा रोगहरु को उपचार गर्न सक्नुहुन्छ, को रूप मा

    स्टार्च ovodinium शैवाल र लाइकेन काई (filamentous शैवाल) को लगाव रोग।